EXHIBITION

Exhibition in The Finnish Glass Museum

 

 

näyttely

Artist statement

Koen itseni ennen kaikkea tekijäksi. Materiaalia muokatessa työstän aihetta, joka sai minut aloittamaan työn. Työn toteutus on omaan tekemiseen sulkeutumista, tutkiskelua ja etsimistä. Haluan tehdä näkyväksi jotain mitä en ole vielä itsekään nähnyt. Käsittelen asioita antamalla niille muodon

Vesi ja sen eri olomuodot on viimeaikaisten teosteni yhdistävä teema.  Olen kiinnostunut erityisesti jäätyvästä vedestä ja kuvioista jääpinnoilla. Käytän paljon kirkasta lasia ja tutkin erilaisten pintojen heijastuksia.

Kuvaan töissäni ympärilläni tapahtuvia asioita. Havainnoin pieniä yksityiskohtia, mutta samalla yritän hahmottaa suurempaa kokonaisuutta. Uudet teokseni muodostuvat useammista osista. Työstän sarjoja, joissa kaikki osat ovat yksilöitä, mutta vasta isompana ryhmänä ne muodostavat varsinaisen teoksen.

I identify myself first and foremost as a maker. While working the material, I work on the subject behind the piece. The execution of an artwork means withdrawing into one’s own world of making, studying and exploring. I want to visualize something that even I haven’t seen yet. I process things by giving them forms.

Water and its different states are a unifying theme in my latest works. Freezing water and patterns on ice are especially interesting to me. They have inspired me to use a lot of clear glass and study reflections on various surfaces.

I use my works to depict the world around me, taking notice of its minutiae while trying to understand the big picture. My latest works include several parts – I work on a series of independent pieces that make up the actual artwork only as a group.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s